Kontakta Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Kansliet:
Förbundet Sveriges Småbrukare
Estenstorp 5
570 21 Malmbäck

Lena Larsson
0380-66 20 51, kansliet@sverigessmabrukare.se
 
Ordförande:
Jonas Wangsten
0705-88 38 16, info@sverigessmabrukare.se