Ett framtidssäkrat jordbruk
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Småbruk och koloniträdgårdar står för 70 procent av världens matförsörjning, men förfogar endast över 25 procent av den totala odlingsmarken. I genomsnitt är världens småbruk endast cirka två hektar stora. Ett småbruk är ofta väldigt effektivt och producerar mycket mat på liten yta. Dock med mer mänsklig arbetskraft än ett storjordbruk.
 
I över 70 år har den svenska jordbrukspolitiken strävat mot storleksrationalisering. 2017 års livsmedelsstrategi är tyvärr inget undantag. Livsmedelsindustrin och de största jordbruken ska gynnas ännu mer.
     Regeringen verkar ha missat det uppenbara - att det är viktigt att ha ett levande och produktivt lantbruk i hela landet. Små- och medelstora familjejordbruk har historiskt kunnat föda landets befolkning. Med rätt politiska förutsättningar kan vi göra det igen.