Småbrukarna syns i debatten kring mat- och landsbygdsfrågor
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare