Småbrukarna syns i debatten kring mat- och landsbygdsfrågor
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Småbrukare uttalar sig mot GMO
www.atl.nu/lantbruk/sm-brukare-uttalar-sig-mot-gmo

Framtiden ägs av det småskaliga jordbruket
www.atl.nu/synpunkten/framtiden-gs-av-det-sm-skaliga-jordbruket

Det behövs fler småskaliga producenter
www.ja.se/?p=46380&pt=105

Ät kött från svenska betesdjur med gott samvete
www.svt.se/opinion/article6418335.svt

Allt fler vill handla direkt från bonden
www.landetsfria.se/artikel/120858

Nya småbrukare får mentorer
www.landetsfria.se/artikel/125778

Här är lömska planen som bäddats in i livsmedelsstrategin
land.se/asikt/lomsk-plan-i-livsmedelsstrategin/
land.se/asikt/ingen-lomsk-plan-livsmedelsstrategin/
land.se/asikt/livsmedelsstrategin-kan-salja-ut-akermark/
 
Skattefri försäljning lyfter bondens lönsamhet
www.atl.nu/debatt/skattefri-forsaljning-lyfter-bondens-lonsamhet/

Nya småbrukare kan lyfta landsbygden
www.landetsfria.se/artikel/132110
www.landetsfria.se/artikel/132236

Byråkrater styr i Krångelsverige
http://www.landetsfria.se/artikel/129680

Politiker offrar småskaligt jordbruk för tillväxt
http://www.landetsfria.se/artikel/128520