Ett småkaligt jordbruk bjuder ofta på många verksamheter
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Det finns många sätt att driva ett framgångsrikt småbruk. De goda exemplen finner vi över hela landet och med olika inriktningar. Gemensamt för de flesta är att tänka nytt eller kanske ta upp gamla, beprövade produktionssätt.
 
Det handlar också ofta om att ha en nära relation med konsumenten genom tex marknader, gårdbutik eller andelsförsäljning. Läs gärna mer om några utvalda småbrukare som har funnit sin marknad.