Mängder med intressant och värdefull information
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Förbundet Organisk Biologisk Odling
www.fobo.se

Föreningen Sesam
www.foreningensesam.se

Ekologiska Lantbrukarna
www.ekolantbruk.se

Åter och Alternativ
www.alternativ.nu

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare
www.fabod.nu

Eldrimner – nationellt resurscentrum för småskaligt mathantverk
www.eldrimner.com

Lokal Andelsmat
www.facebook.com/groups/574242759353581/

Omställningsrörelsen
www.omställning.net

Föreningen Permakultur i Sverige
www.permakultur.se

Föreningen Den Goda Jorden
www.dengodajorden.se
 
Föreningen Allmogegeten
www.allmogegeten.se

Föreningen Gutefåret
www.gutefar.se

Föreningen Svenska Allmogefår
www.allmogefar.se

Föreningen För Äldre Svensk Boskap
www.boskap.nu

Föreningen Lantsvinet
www.landtsvinet.se

Skogshästen – Förening för körning med häst
www.skogshast.se

Föreningen Nordsvenska Hästen
www.nordsvensken.org

Svenska Lanthönsklubben
www.kackel.nu

Nordbruk
https://www.facebook.com/nordbruk/

Föreningen Allmogekon
www.allmogekon.se