Mentorer
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Det behövs fler småbrukare för att skapa en mer hållbar matproduktion och levande landsbygd i Sverige. Så många som 500.000 st pratas det om.
Trenden har vänt från storstaden, nu ska vi ut på landet. Allt fler vill sätta igång med småbruk. Men för den som aldrig ägnat sig åt lantbruk kan steget kännas stort. Det känns tufft om man inte har erfarenhet, och om man inte har en struktur kan det bli övermäktigt.
Mening med mentorskap
Mentorskap syftar till att sprida kunskap inom samtliga områden som våra medlemmar besitter kunskap i – utbildning och livserfarenhet. Bevarande av kunskap som annars kommer försvinna med äldre generationer prioriteras.
Hur fungerar det?
Mentorskapsprogrammet är enkelt upplagt. Småbrukarna är en liten organisation och har inte möjlighet att själva förmedla kontakt mellan alla intresserade. Istället erbjuder vi här en lista på mentorer med lite information om var i landet de finns och vilka specialområden de har. Sedan är det upp till den som vill ha en mentor att ta kontakt.
På vår Facebook-sida uppdaterar vi när nya mentorer tillkommer eller när något inom mentorskapet ska uppmärksammas.
 
Vem kan bli mentor?
Alla medlemmar som vill förmedla sin erfarenhet och kunskap kan vara mentor. Mentorn bestämmer själv vilken typ av mentorskap den kan erbjuda utifrån egna förutsättningar. Kontakten kan vara över telefon, chatt eller mail. I verkliga livet med korta studiebesök till långa tider av att få prova på och kanske även ha boende hos mentorn.
För att bli mentor behöver man anmäla sig till vår mentorsansvariga Anna Sundberg på anna@sverigessmabrukare.se eller 073-18 20 091.
Man meddelar vem man är och vart i landet man finns. Vilka förutsättningar man har och inom vilka områden man kan tänka sig att erbjuda mentorskap. Man väljer också själv hur hur man vill bli kontaktad.
Vi hoppas detta kommer öka gemenskap mellan medlemmar - och även locka fler medlemmar.