Mentorer
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Bo Haraldson

Jag är 64 år, driver tillsammans med min fru ett lantbruk i Rynninge, Fellingsbro, Örebro län. Det är mitt barndomshem och vi flyttade hit 2004, före dess hade jag drivet det på distans sedan 1992. Gården har funnits i familjens ägo sedan flera hundra år. Jorden, 60 ha, lades om till ekologisk produktion 1995, de sista djuren lämnade gården 1982. Det finns också 50 ha skog. Dagens verksamhet är spannmålsodling, mjölproduktion, skogsskötsel, hushållsnära tjänster, uthyrning av 2 hus (snart 3) varav 1 till turister och jobbare, försäljning av sol-el och ved samt vinterförvaring av fordon.

0581-72016, 070-8540117