Mentorer
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Sven Axelsson

Hur man bygger om och till ladugårdar för nötkreatur till lösgående djur där dom trivs och inte skadar varandra, samt rörelse och utfodringsytor så man kan ta till vara gödsel och urin till växtodlingen. Hur man med växtföljder och brukningssätt kan odla utan hjälp av kemiska medel.

Holmatorp 1, 57692 Sävsjö
076-2589757, svenaxel10c@gmail.comDaphne och Anders Tuvesson

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet från småskalig grönsaks-, bär och biodling. Vi har hållit på i många år med målsättning att vara självförsörjande och ger bort till familjen och vänner som får smaka hur gott det är när man odla utan gifter och i samklang med naturen (naturlig gödsel från egen höns, kompost, täckodling, växtföljde, m.m.)

Ålyckan, Törsbogatan 68, 388 91 Vassmolösa
(2.5 mil sydväst om Kalmar)
 
Gun Wykman

Jag och min man har en liten KRAV certifierad gård med genbank på Ringamålako och Bohuskulla och Ölandshöns. När vi säljer djur, speciellt kycklingar är det många gånger jag ställer upp och hjälper de nya ägarna med råd och hjälp så länge de behöver. Jag är med i styrelsen i Östra Smålands och Ölands småbrukare.

Stengårdsholma 123, 38040 Orrefors
stengardsholma@hotmail.comAllmogegården i Tolarp

Vi håller en ettårig folkhögskolekurs: Småbrukarlinjen - självhushållning och hållbar livsstil och driver ett självförsörjande ekologiskt småbruk med häst och traktor.

Holmatorp 1, 57692 Sävsjö
036-52035, maria@allmogegarden.se
www.allmogegarden.se