Småskalighet ökar möjligheten att lösa framtidens utmaningar
Förbundet Sveriges Småbrukare
Förbundet Sveriges Småbrukare bildades 1984 i protest mot utvecklingen av industri- och kemikaliejordbruket och den medvetna utslagningen av småjordbruken. Förbundet är i dag en riksorganisation med medlemmar från hela landet med länsvisa lokalavdelningar. Förbundet verkar för ett hållbart jordbruk och skogsbruk med tillhörande förädling i hela landet.
 
Vi arbetar med opinionsbildning och påverkan. I möten med makthavare, partier och organisationer berättar vi varför det småskaliga jordbrukets villkor måste förbättras.
    Via debattexter, föreläsningar och sociala medier når vi ut till många människor.