Ett mer kretsloppsanpassat jordbruk utan GMO
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Vi arbetar för ett jordbruk och en livsmedelsproduktion fri från tillsatser av kemikalier och med respekt för miljö och människors hälsa.
    GMO, genmanipulerade organismer, är inte resultatet av traditionell växtförädling. Det handlar om något helt nytt där man korsar barriärer som alltid funnits mellan olika arter. Småbrukarna tar tydligt ställning mot GMO. På samma sätt har vi en kritisk hållning till NANO-tekniken där partiklarna är så små så de går genom cellväggar och där vi inte vet vad resultatet blir.
    En livskraftig matjord är en för-utsättning för ett bra odlingsresultat. Därför vill vi sträva efter ett mer kretsloppsanpassat jordbruk där gårdarna har både djur och odling i högre grad.
    Vi verkar för ett skogsbruk som ger en naturlig föryngring av skogen. Med hyggesfritt skogsbruk så utsätts skogens biologiska mångfalld aldrig för den stora negativa påverkan som ett kalhygge medför.