Ett bättre regelverk som även är anpassat till småskaliga verksamheter
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Sveriges stora import av livsmedel och insatsmedel till jordbruket gör oss väldigt sårbara. Småbrukarna verkar för att skapa förutsättningar för ökad självförsörjningsgrad lokalt såväl som nationellt. För att underlätta för de mindre jordbruken vill vi se förenklade regler och minskad byråkrati.
    Småbrukarna vill stärka de friägande böndernas situation. Därför jobbar vi för ett förändrat skattesystem där en större del av vinsten stannar hos primärproducenten. Vi vill också att jordbrukstöden i högre utsträckning skall vara sysselsättningsbaserade istället för arealbaserade som nu.
    Vi vill att det ska vara tillåtet att sälja opastöriserad mjölk direkt till konsument, utan några begränsningar.
    Småbrukarna vill se ett regelverk kring hemslakt som närmar sig reglerna för viltkött för att gynna den småskaliga djurhållningen.
    För att öka möjligheten för småskalig förädling vill vi att det ska bli tillåtet med gårdsförsäljning av jästa alkoholhaltiga drycker som öl, cider och vin.