Förändrad politik och myndigheter som verkar för folkets bästa
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Staten vill möjliggöra för att aktiebolag lättare ska kunna köpa upp jordbruksmark på samma sätt som man bjuder in utländska gruvbolag att ta för sig av vår berggrund. Signalen är att åkermark är som vilken investering som helst och liksom maten blir en global handelsvara för några få stora företag.
    Småbrukarna anser att svensk jordbruksmark ska ägas av svenska bönder. Ett småskaligt och diversifierat ägande är en grundförutsättning för ett mångsidigt brukande, men också för ett demokratiskt samhälle.
 
    Vi vill se en reform som förändrar myndigheternas roll till att primärt vara rådgivande och stödjande.
    Många upplever idag att Jordbruksverket och Länsstyrelserna motverkar jordbruket. Vi anser att det är viktigt att myndigheter tolkar EUs regler till svensk fördel, istället för att göra tolkningar som bidrar till att försvaga det svenska jordbrukets konkurrenskraft.