Bevara gamla växtsorter och lant- och kulturraser
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Småbrukarna värnar om den mångfald som sedan århundraden finns bland husdjur och odlade växter. Om vårt nuvarande högteknologiska jordbrukssystem skulle fallera, då måste det finnas en reservplan i form av robusta grönsakssorter och härdiga djurraser. Sorter som är väl anpassade för lokala förutsättningar är då en nyckelfaktor för att kunna bedriva ett hållbart jordbruk i hela landet.
    Vi ser allvarligt på tilltänkta inskränkningar i möjligheten att salu-föra fröer i mindre skala och ställer oss helt emot att företag skall kunna ta patent på växter och djur.
 
    Lantraser, som tex fjällko, linderödssvin, skånegås mfl, ger oss möjlighet att producera nyttigare mat på ett för djuren mer naturligt sätt.
    Genom att ge jordbruket i skogs-länen möjlighet att leva kvar så bevarar vi det öppna kulturlandskapet och räddar många hotade arter. I detta ingår att det traditionella fäbodbruket skall ges möjlighet att utvecklas.